Login... ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

PunlaoHosting.com

PunlaoHosting.com

Link | ແນະນຳໃຫ້ໝູ່

ແນະນຳເວັບນີ້ຕໍ່ໃຫ້ໝູ່ ງ່າຍ ໆ ພຽງນຳ banner ຂະໜາດ 96x30 ນີ້ໄປຕິດໃນເວັບ ຫຼື profile ທີ່ທ່ານມີ

JoomlaLao.com

Who's Online | ມີໃຜແດ່

We have 8 guests online
News
ເປີດຕົວ JoomlaLao.com ຢ່າງເປັນທາງການ Print E-mail
Written by au8ust   
Monday, 25 August 2008 19:50

ຫລັງຈາກທີ່ດອງມາໄດ້ຫຼາຍເດືອນ ໃນທີ່ສຸດກໍ່ຕັດສິນໃຈສ້າງໃຫ້ແລ້ວອອກມາເປັນຮູບປະທຳດັ່ງທີ່ເຫັນນີ້ຈົນໄດ້ ໃຊ້ເວລາຢູ່ເກືອບ ໗ ມື້ໃນການງົມປັບແຕ່ງລະບົບ ແລະຂຽນບົດຄວາມຂຶ້ນມາ ໂດຍອ້າງອິງຈາກຄວາມຮູ້ທີ່ສຶກສາ ແລະປະສົບການໂດຍກົງ ເຊິ່ງໄດ້ແບ່ງໝວດໝູ່ການສອນ Joomla! CMS ໄວ້ເປັນ ໓ ໝວດຫລັກຄື:

  1. ເບື້ອງຕົ້ນ
  2. ລະດັບກາງ
  3. ຂັ້ນສູງ

 ແລະມີໝວດພິເສດຄື “ເວັບບອດ” ເຊິ່ງເປັນກະດານສົນທະນາ ໄວ້ສອບຖາມບັນຫາການນຳໃຊ້ Joomla! ຮວມເຖິງເປັນບ່ອນສະແດງຜົນງານເວັບໄຊທີ່ສ້າງຈາກ Joomla! ຂອງທ່ານເອງ.

ສຳຫລັບຄຳແນະນຳແລະຕິຊົມ ສາມາດສົ່ງໄດ້ຜ່ານທາງເວັບບອດ ຫຼືສົ່ງແບບຟອມຜ່ານໜ້າເວັບໄດ້ທີ່ ໜ້າຕິດຕໍ່ທືມງານ.

 

JoomlaLao.com | ກ່ຽວກັບຈູມລ່າລາວ.ຄອມ

JoomlaLao.com ເປັນເວັບທີ່ຂຽນອຸທິດຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ຄົນທີ່ສົນໃຈ ທີ່ຈະຮຽນໃຊ້ Joomla! CMS ໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ການໃຊ້ງານເບື້ອງຕົ້ນ ລະດັບກາງ ແລະຂັ້ນສູງຂອງ Joomla! ເນື້ອຫາ ແລະຮູບພາບ ໃດ ໆ ໃນເວັບໄຊແຫ່ງນີ້ ສະຫງວນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນຳໄປໃຊ້ໃນບ່ອນອື່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.