Login... ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

PunlaoHosting.com

PunlaoHosting.com

Link | ແນະນຳໃຫ້ໝູ່

ແນະນຳເວັບນີ້ຕໍ່ໃຫ້ໝູ່ ງ່າຍ ໆ ພຽງນຳ banner ຂະໜາດ 96x30 ນີ້ໄປຕິດໃນເວັບ ຫຼື profile ທີ່ທ່ານມີ

JoomlaLao.com

Who's Online | ມີໃຜແດ່

We have 11 guests online
ສະຖິຕິໃນ Joomla! Print E-mail
Written by au8ust   
Monday, 25 August 2008 14:00

ໃນ Joomla! ນັ້ນ ເຮົາສາມາດຈະນຳສະຖິຕິບາງສ່ວນເຊັ່ນ ຈຳນວນບົດຄວາມທັງຫມົດ ຫຼືຈຳນວນຄັ້ງທີ່ບົດຄວາມຖືກເປີດອ່ານ ມາສະແດງຜ່ານຫນ້າເວັບໄດ້ ໂດຍໃຊ້ Module ຊື່ Statistics.

ໄປທີ່ Administrator ແລ້ວໄປເມນູ Extensions -> Module Managers ຈະພົບໜ້າຈໍຂ້າງເທິງ. ໃຫ້ຄລິກ New.

ເມື່ອຄລິກ New ແລ້ວ ຈະມາໜ້າຈໍເລືອກ Module ທີ່ຕ້ອງການ ເຊິ່ງໃນບົດນີ້ ເຮົາຈະມາເພີ່ມ Module ສຳລັບສະຖິຕິ ໃຫ້ເລືອກ Statistics ແລ້ວຄລິກ Next.

 ໃນໜ້າເພີ່ມ Module ໃໝ່ນີ້ ຈະເປັນ Module ຂອງ Statistics ໄວ້ສະແດງສະຖິຕິໃນໜ້າເວັບ ໂດຍມີຕົວເລືອກທີ່ປັບແຕ່ງໄດ້ດັ່ງນີ້:

 1. Title - ຊື່ຂອງ Module ອາດຈະໃສ່ວ່າ “ສະຖິຕິເວັບ” ກໍ່ໄດ້.
 2. Show Title - ລະບຸວ່າ ຈະໃຫ້ສະແດງຊື່ຂອງ Module ບໍ່.
 3. Enabled - ລະບຸວ່າຈະເປີດໃຊ້ Module ນີ້ບໍ່.
 4. Position - ຕຳແໜ່ງຂອງ Module ໃນໜ້າເວັບ.
 5. Order - ລຳດັບຂອງ Module.
 6. Access Level - ການເຂົ້າເຖິງ, ເລືອກວ່າຈະໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ລະດັບໃດສາມາດເຫັນໄດ້.
 7. Menus - ລະບຸວ່າ ຈະໃຫ້ Module ນີ້ສະແດງໃນໜ້າໃດແດ່ ຖ້າຕ້ອງການໃຫ້ສະແດງໃນທກ ໆ  ໜ້າ ໃຫ້ເລືອກເປັນ All.
 8. Server Info - ລະບຸວ່າຈະໃຫ້ສະແດງຂໍ້ມູນຂອງ Server ຫຼືບໍ່.
 9. Site Info - ລະລຸວ່າຈະໃຫ້ສະແດງຂໍ້ມູນຂອງເວັບໄຊຫຼືບໍ່.
 10. Hit Counter - ສະແດງໂຕນັບເມື່ອເວລາມີຄົນເຂົ້າອ່ານເນື້ອຫາພາຍໃນເວັບໄຊ.
 11. Increase Counter - ກຳນົດປະລິມານຂອງຈຳນວນໂຕນັບທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອມີຄົນເຂົ້າອ່ານເນື້ອຫາພາຍໃນເວັບໄຊ.
 12. Module Class Suffix - ສ່ວນນີ້ຈະເປັນການເລືອກ CSS ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ກັບ Module.

ເມື່ອເລືອກໄດ້ໝົດແລ້ວກໍ່ຄລິກ Save ແລ້ວກັບໄປເບິ່ງໜ້າທຳອິດ ກໍ່ຈະພົບວ່າ...

ມີສະຖິຕິຂຶ້ນສະແດງຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ແລ້ວ.

 

JoomlaLao.com | ກ່ຽວກັບຈູມລ່າລາວ.ຄອມ

JoomlaLao.com ເປັນເວັບທີ່ຂຽນອຸທິດຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ຄົນທີ່ສົນໃຈ ທີ່ຈະຮຽນໃຊ້ Joomla! CMS ໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ການໃຊ້ງານເບື້ອງຕົ້ນ ລະດັບກາງ ແລະຂັ້ນສູງຂອງ Joomla! ເນື້ອຫາ ແລະຮູບພາບ ໃດ ໆ ໃນເວັບໄຊແຫ່ງນີ້ ສະຫງວນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນຳໄປໃຊ້ໃນບ່ອນອື່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.