Login... ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

PunlaoHosting.com

PunlaoHosting.com

Link | ແນະນຳໃຫ້ໝູ່

ແນະນຳເວັບນີ້ຕໍ່ໃຫ້ໝູ່ ງ່າຍ ໆ ພຽງນຳ banner ຂະໜາດ 96x30 ນີ້ໄປຕິດໃນເວັບ ຫຼື profile ທີ່ທ່ານມີ

JoomlaLao.com

Who's Online | ມີໃຜແດ່

We have 10 guests online
ການຕິດຕັ້ງ Template Print E-mail
Written by au8ust   
Monday, 25 August 2008 13:53

ຂໍ້ດີຢ່າງໜຶ່ງຂອງ Joomla! ກໍ່ຄື ມີ Template ຫຼືທີ່ເອີ້ນວ່າເປັນໜ້າຕາຂອງເວັບໄຊນັ້ນ ໃຫ້ເລືອກດາວໂຫລດມາໃຊ້ໄດ້ຟຣີເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ງກໍ່ເປັນຂໍ້ສະດວກໃຫ້ແກ່ການສ້າງເວັບສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ມີເວລາສ້າງເອງ. Template ຕ່າງ ໆ ນັ້ນ ມີທັງແບບທີ່ແຈກຟຣີ ແລະແບບສຳລັບມີໄວ້ຂາຍ ຕ້ອງຊື້ມາໃຊ້ຫາກຕ້ອງການ ແລະໃນບົດນີ້ຈະແນະນຳເວັບໄຊສຳລັບດາວໂຫລດ Template ຟຣີຂອງ Joomla! ໄວ້ ໒ ເວັບຄື

ການດາວໂຫລດ Template ມາໃຊ້ນັ້ນ ໃຫ້ສັງເກດວ່າ ເວີຊັນຂອງ Template ແມ່ນກົງກັບເວີຊັນຂອງ Joomla! ທີ່ເຮົາໃຊ້ບໍ່. ສົມມຸດວ່າເຮົາໃຊ້ Joomla! ເວີຊັນ 1.5.6 ກໍ່ຄວນດາວໂຫລດ Template ທີ່ຮອງຮັບ Joomla! 1.5 ມາ. ໃນກໍລະນີກັບກັນ ຖ້າຫາກເຮົາໃຊ້ Joomla! 1.0.17 ກໍ່ຕ້ອງໂຫລດ Template ທີ່ຮອງຮັບ Joomla! 1.0 ມາໃຊ້ ຈຶ່ງຈະສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້.

ໃນບົດນີ້ຈະສະແດງຕົວຢ່າງການຕິດຕັ້ງ Template ໂດຍຈະດາວໂຫລດ Template ຊື່ Cah Ndeso ຈາກ http://www.joomla24.com/remo...Templates/Cah_Ndeso.html ມາ. ເມື່ອດາວໂຫລດມາແລ້ວຈະໄດ້ເປັນໄຟລ໌ນາມສະກຸນ .zip ໃຫ້ເກັບໄວ້ກ່ອນ.

ຈາກນັ້ນໄປທີ່ເມນູ Extensions -> Install/Uninstall.

ໃນໜ້າຈໍນີ້ເຮົາສາມາດຕິດຕັ້ງ Template ແລະ Extension ໄດ້. ໃຫ້ຄລິກ Choose file ຫຼື Browse ຈາກນັ້ນເລືອກໄຟລ໌ .zip ຂອງ Template ທີ່ດາວໂຫລດມາກ່ອນໜ້ານີ້.

ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຄລິກ Upload File & Install.

ລໍຖ້າຈັກໜ່ອຍ ເມື່ອການອັບໂຫລດ Template ສຳເລັດແລ້ວ ຈະມີຂໍ້ຄວາມຂຶ້ນມາບອກວ່າ Install Template Success.

ຂັ້ນຕໍ່ໄປໃຫ້ໄປທີ່ເມນູ Extensions -> Template Manager.

ຈະພົບລາຍຊື່ Template ທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງໄວ້ແລ້ວໃນເວັບໄຊ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າຈະໃຊ້ Template ໃດ. ກ່ອນໜ້ານີ້ເຮົາໄດ້ຕິດຕັ້ງ Template ຊື່  cah_ndeso ກໍ່ໃຫ້ຄລິກໃສ່ໜ້າຊື່ Template ທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ ແລ້ວຄລິກທີ່ປຸ່ມ Default ທີ່ເປັນຮູບດາວ ເພື່ອລະບຸວ່າຈະໃຊ້ Template ນີ້ເປັນຮູບແບບໜ້າຕາຂອງເວັບ.

ກ່ອນໜ້າຈະປ່ຽນ Template ຈະເປັນແບບນີ້ ເປັນ Template ທີ່ມາພ້ອມກັບ Joomla! 1.5

ເມື່ອປ່ຽນ Template ເປັນ cah_ndeso ເຊິ່ງເປັນອັນໃຫມ່ທີ່ໂຫລດມາແລ້ວ ກໍ່ຈະເຫັນວ່າຫນ້າເວັບຂອງເຮົາມີຮູບແບບໜ້າຕາ ສີສັນ ຕ່າງ ໆ ປ່ຽນແປງໄປແລ້ວ.

ນອກຈາກນັ້ນ ເຮົາຍັງສາມາດເບິ່ງ Position ຫຼືຕຳແໜ່ງຕ່າງ ໆ ຂອງ Module ຂອງ Template ຕ່າງ ໆ ວ່າວາງໄວ້ຈຸດໃດໄດ້ ໂດຍໄປທີ່ເມນູ Extensions -> Template Manager ແລ້ວເລືອກ Template ທີ່ໃຊ້ໂດຍການຄລິກທີ່ຊື່ ແລ້ວຈະພົບໜ້າ Template: [Edit] ເຊິ່ງໃນໜ້ານີ້ຈະມີປຸ່ມ Preview.

ເມື່ອຄລິກແລ້ວກໍ່ຈະມີໜ້າຈໍນ້ອຍຖືກເປີດມາ ເຊິ່ງໜ້າຈໍນີ້ຈະສະແດງ Position ຂອງ Module ໃນ Template ດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນເອງ.

 

JoomlaLao.com | ກ່ຽວກັບຈູມລ່າລາວ.ຄອມ

JoomlaLao.com ເປັນເວັບທີ່ຂຽນອຸທິດຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ຄົນທີ່ສົນໃຈ ທີ່ຈະຮຽນໃຊ້ Joomla! CMS ໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ການໃຊ້ງານເບື້ອງຕົ້ນ ລະດັບກາງ ແລະຂັ້ນສູງຂອງ Joomla! ເນື້ອຫາ ແລະຮູບພາບ ໃດ ໆ ໃນເວັບໄຊແຫ່ງນີ້ ສະຫງວນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນຳໄປໃຊ້ໃນບ່ອນອື່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.