PunlaoHosting.com

PunlaoHosting.com

Link | ແນະນຳໃຫ້ໝູ່

ແນະນຳເວັບນີ້ຕໍ່ໃຫ້ໝູ່ ງ່າຍ ໆ ພຽງນຳ banner ຂະໜາດ 96x30 ນີ້ໄປຕິດໃນເວັບ ຫຼື profile ທີ່ທ່ານມີ

JoomlaLao.com

Who's Online | ມີໃຜແດ່

We have 9 guests online
ກ່ຽວກັບຜູ່ຂຽນ Print E-mail
Written by au8ust   
Monday, 25 August 2008 12:13

ນາມແຝງ au8ust ຫຼືຊື່ຫຼິ້ນວ່າ “ນິນ” ຄືຂ້າພະເຈົ້າເອງ ເປັນຜູ່ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນ Computer ແລະ Web Development ເຖິງຈະບໍ່ໄດ້ຈົບຈາກສາຍ IT ໂດຍກົງ ແຕ່ກໍ່ມີຄວາມໃຝ່ສຶກສາໃນດ້ານນີ້ມາຕະຫຼອດ ຜົນງານທີ່ຜ່ານມາກໍ່ມີເວັບໄຊທີ່ເປັນການບຸກເບີກ ແວດວົງເວັບໄຊໃນລາວໂດຍຕະຫຼອດມາ ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນວົງກວ້າງກໍ່ຕາມ

ຂໍ້ມູນອື່ນ ໆ ກ່ຽວກັບຂ້າພະເຈົ້າ ສາມາດອ່ານໄດ້ຈາກ http://au8ust.org/about/

ຜົນງານທີ່ຜ່ານມາ

au8ust.org ບລັອກທີ່ມີເນື້ອຫາໄອທີ ແຫ່ງທຳອິດໃນປະເທດລາວ ແລະຍັງເປັນຜູ່ສ້າງເວັບອີກຫຼາຍແຫ່ງເຊັ່ນ Punlao.com ເວັບໄຊທີ່ມີລັກສະນະ Social Network ແຫ່ງທຳອິດຂອງລາວ ນອກຈາກນັ້ນກໍ່ຍັງມີ LaoUpload.com ເວັບໄຊສຳລັບຝາກຮູບ ຝາກຂໍ້ມູນຕ່າງ ໆເພື່ອງ່າຍຕໍ່ການແຈກຈ່າຍໃຫ້ຄົນອື່ນ ແລະຍັງມີອີກຫຼາຍເວັບທີ່ບໍ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນທີ່ນີ້

ການຕິດຕໍ່

ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ທີ່ອີເມລ au8ust @ gmail.com ຫຼື a8 @ au8ust.org ຫຼືເບີໂທ +856(30)5726961 ຫາກມີວຽກດ່ວນ

 

JoomlaLao.com | ກ່ຽວກັບຈູມລ່າລາວ.ຄອມ

JoomlaLao.com ເປັນເວັບທີ່ຂຽນອຸທິດຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ຄົນທີ່ສົນໃຈ ທີ່ຈະຮຽນໃຊ້ Joomla! CMS ໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ການໃຊ້ງານເບື້ອງຕົ້ນ ລະດັບກາງ ແລະຂັ້ນສູງຂອງ Joomla! ເນື້ອຫາ ແລະຮູບພາບ ໃດ ໆ ໃນເວັບໄຊແຫ່ງນີ້ ສະຫງວນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນຳໄປໃຊ້ໃນບ່ອນອື່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.