PunlaoHosting.com

PunlaoHosting.com

Link | ແນະນຳໃຫ້ໝູ່

ແນະນຳເວັບນີ້ຕໍ່ໃຫ້ໝູ່ ງ່າຍ ໆ ພຽງນຳ banner ຂະໜາດ 96x30 ນີ້ໄປຕິດໃນເວັບ ຫຼື profile ທີ່ທ່ານມີ

JoomlaLao.com

Who's Online | ມີໃຜແດ່

We have 13 guests online
ຈູມລ່າເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່? PDF Print E-mail
Written by au8ust   
Monday, 25 August 2008 11:54

ໃນເວັບໄຊຂອງ Joomla.org ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ:

Joomla is an award-winning content management system (CMS), which enables you to build Web sites and powerful online applications. Many aspects, including its ease-of-use and extensibility, have made Joomla the most popular Web site software available. Best of all, Joomla is an open source solution that is freely available to everyone.

ນັ້ນຄື Joomla! ເປັນລະບົບບໍລິຫານຈັດການເວັບໄຊ ຫຼືທີ່ເອີ້ນກັນສັ້ນ ໆ ວ່າ CMS ເຊິ່ງສ້າງຄວາມສະດວກໃນການຊ່ວຍສ້າງເວັບໄຊ ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະມີຄວາມສາມາດຂັ້ນສູງ. ນອກຈາກຈະໃຊ້ງ່າຍແລ້ວ Joomla! ຍັງສາມາດຂະຫຍາຍຂີດຈຳກັດໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບ ແລະທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ Joomla! ເປັນ OpenSource software ເຊິ່ງທ່ານສາມາດນຳໄປໃຊ້ໄດ້ຟຣີ!

Joomla! ສາມາດເຮັດເວັບໄຊປະເພດໃດໄດ້ແດ່?

ຂີດຄວາມສາມາດຂອງ Joomla! ນັ້ນ ເກືອບຈະບໍ່ຈຳກັດເລີຍ ທ່ານສາມາດໃຊ້ມັນເພື່ອສ້າງເວັບໄຊຕັ້ງແຕ່ເວັບໄຊສ່ວນຕົວ ຕະຫຼອດໄປຈົນເຖິງເວັບໄຊຊື້ຂາຍສິນຄ້າ Online ໄດ້ເລີຍ.

ໃຜແດ່ທີ່ໃຊ້ Joomla?

Joomla! ນັ້ນ ເປັນ CMS ທີ່ນິຍົມໄປທົ່ວໂລກ ມີນັກພັດທະນາເວັບຫຼາຍຄົນໃຊ້ມັນສ້າງເວັບໄຊທີ່ມີຊື່ສຽງຫຼາຍແຫ່ງເຊັ່ນ:

ຫາກມີເວລາ ແລະຄວາມສາມາດແລ້ວ ຈູມລ່າຈະເປັນໜຶ່ງໃນເຄື່ອງມືທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການສ້າງເວັບໄຊໃຫ້ກັບທ່ານໄດ້!

ອ້າງອິງຈາກ Joomla.org

Last Updated on Sunday, 31 August 2008 15:40
 

JoomlaLao.com | ກ່ຽວກັບຈູມລ່າລາວ.ຄອມ

JoomlaLao.com ເປັນເວັບທີ່ຂຽນອຸທິດຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ຄົນທີ່ສົນໃຈ ທີ່ຈະຮຽນໃຊ້ Joomla! CMS ໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ການໃຊ້ງານເບື້ອງຕົ້ນ ລະດັບກາງ ແລະຂັ້ນສູງຂອງ Joomla! ເນື້ອຫາ ແລະຮູບພາບ ໃດ ໆ ໃນເວັບໄຊແຫ່ງນີ້ ສະຫງວນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນຳໄປໃຊ້ໃນບ່ອນອື່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.