Login... ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

PunlaoHosting.com

PunlaoHosting.com

Link | ແນະນຳໃຫ້ໝູ່

ແນະນຳເວັບນີ້ຕໍ່ໃຫ້ໝູ່ ງ່າຍ ໆ ພຽງນຳ banner ຂະໜາດ 96x30 ນີ້ໄປຕິດໃນເວັບ ຫຼື profile ທີ່ທ່ານມີ

JoomlaLao.com

Who's Online | ມີໃຜແດ່

We have 13 guests online
ເພີ່ມເນື້ອຫາໃນ Joomla! Print E-mail
Written by au8ust   
Monday, 25 August 2008 13:52

ຫລັງຈາກທີ່ສ້າງໝວດໝູ່ ແລະປະເພດມາຮຽບຮ້ອຍໃນບົດກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວ ກໍ່ມາຮອດຂັ້ນຕອນການສ້າງເນື້ອຫາພາຍໃນເວັບໄຊ ນັ້ນກໍ່ຄື ບົດຄວາມ ຫຼື Article ເພື່ອເປັນເນື້ອຫາພາຍໃນເວັບໄຊ Joomla! ນັ້ນເອງ.

 

ການຂຽນເລື່ອງ ຫຼືບົດຄວາມໃນ Joomla! ນັ້ນ ສາມາດຂຽນໄດ້ຜ່ານ Administrator ທຸກເມື່ອ ໂດຍເຂົ້າໄປທີ່ໜ້າຈໍ Administrator ຜ່ານທາງ http://domain.tld/administrator/ ເສຍກ່ອນ ແລ້ວໄປທີ່ຫົວຂໍ້ Add New Article ຕາມຮູບຂ້າງເທິງ.

ໃນໜ້າຈໍຂຽນບົດຄວາມຂອງ Joomla! ນັ້ນ ຈະມີໃຫ້ເລືອກໃສ່:

  1. Title - ຊື່ເລື່ອງທີ່ຈະຂຽນ.
  2. Alias - ຊື່ຫຍໍ້ ໃຊ້ເປັນພາສາອັງກິດ.
  3. Section - ໝວດໝູ່ຂອງເລື່ອງທີ່ຈະຂຽນ.
  4. Category - ປະເພດຂອງເລື່ອງ.
  5. Published - ລະບຸວ່າເລື່ອງນີ້ຈະຖືກເຜີຍແຜ່ທັນທີບໍ່, ຖ້າເລືອກເປັນ No ແລ້ວ ຈະຢູ່ໃນສະຖານະ Draft ກໍ່ຄືເປັນໂຄງຮ່າງປະໄວ້ ແຕ່ບໍ່ມີໃຜສາມາດອ່ານໄດ້ເທື່ອ.
  6. Front Page - ລະບຸວ່າ ເລື່ອງທີ່ຈະຂຽນນີ້ ຈະໃຫ້ສະແດງໃນໜ້າທຳອິດນຳບໍ່.

ຫາກຈະໃສ່ຮູບພາບປະກອບບົດຄວາມ ໃຫ້ຄລິກໃສ່ທີ່ປຸ່ມ Images ເຊິ່ງຢູ່ດ້ານລຸ່ມ.

ເມື່ອຄລິກແລ້ວຈະຂຶ້ນໜ້າຈໍນ້ອຍມາໃຫ້ເລືອກຮູບທີ່ຢາກໃສ່ເປັນພາບປະກອບ ເຊິ່ງສາມາດອັບໂຫລດເພີ່ມເຕີມໄດ້ໂດຍຄລິກໄປທີ່ Browse Files ແລ້ວເລືອກຮູບທີ່ຕ້ອງການ ຈາກນັ້ນຄລິກທີ່ Start Upload ແລ້ວຮູບກໍ່ຈະຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍຮູບພາບ ໃສ່ສາມາດເລືອກ ແລະຄລິກໄປທີ່ Insert ເພື່ອໃສ່ຮູບດັ່ງກ່າວລົງໃນບົດຄວາມໄດ້.

ນອກຈາກປຸ່ມ Images ແລ້ວ ຖັດໄປກໍ່ຍັງມີ:

  1. Pagebrak - ໃຊ້ຈັດແບ່ງບົດຄວາມໃຫ້ມີຫຼາຍ ໆ ໜ້າໃນກໍລະນີທີ່ບົດຄວາມນັ້ນຍາວຫຼາຍ.
  2. Read more...  - ໃຊ້ເພື່ອລະບຸໃຫ້ສະແດງສຸດຢູ່ເທົ່ານີ້ ແລ້ວມີບ່ອນໃຫ້ຄລິກ ເພື່ອອ່ານເນື້ອໃນທັງຫມົດຂອງເລື່ອງ.
ເມື່ອຂຽນບົດຄວາມ ແລະເລືອກໃສ່ຮູບຕ່າງ ໆ ຈົນພໍໃຈແລ້ວ ກໍ່ຄລິກທີ່ Preview ເພື່ອເບິ່ງຕົວຢ່າງ ຫຼືຄລິກທີ່ Save ເພື່ອບັນທຶກໄວ້.
 

JoomlaLao.com | ກ່ຽວກັບຈູມລ່າລາວ.ຄອມ

JoomlaLao.com ເປັນເວັບທີ່ຂຽນອຸທິດຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ຄົນທີ່ສົນໃຈ ທີ່ຈະຮຽນໃຊ້ Joomla! CMS ໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ການໃຊ້ງານເບື້ອງຕົ້ນ ລະດັບກາງ ແລະຂັ້ນສູງຂອງ Joomla! ເນື້ອຫາ ແລະຮູບພາບ ໃດ ໆ ໃນເວັບໄຊແຫ່ງນີ້ ສະຫງວນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນຳໄປໃຊ້ໃນບ່ອນອື່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.