Login... ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

PunlaoHosting.com

PunlaoHosting.com

Link | ແນະນຳໃຫ້ໝູ່

ແນະນຳເວັບນີ້ຕໍ່ໃຫ້ໝູ່ ງ່າຍ ໆ ພຽງນຳ banner ຂະໜາດ 96x30 ນີ້ໄປຕິດໃນເວັບ ຫຼື profile ທີ່ທ່ານມີ

JoomlaLao.com

Who's Online | ມີໃຜແດ່

We have 15 guests online
Joomla! SEO Print E-mail
Written by au8ust   
Monday, 25 August 2008 14:01

SEO ຫຼືທີ່ຫຍໍ້ມາຈາກ Search Engine Optimization ນັ້ນ ໝາຍເຖິງການປັບແຕ່ງເວັບໄຊຂອງເຮົາໃຫ້ຕິດອັນດັບໃນ Search Engine ຕ່າງ ໆ ເຊັ່ນ Google, Yahoo ແລະ Live ເປັນຕົ້ນ. ເມື່ອເວັບໄຊຂອງເຮົາມີອັນດັບທີ່ດີ (ຄືອັນດັບຕົ້ນ ໆ ຂອງຜົນການຊອກຫາ) ແລ້ວ ກໍ່ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ Traffic ຫຼືປະລິມານຄົນເຂົ້າເວັບເພີ່ມຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກມີການຊອກຫາເວັບໄຊຕ່າງ ໆ ແລ້ວພົບເວັບໄຊຂອງເຮົາໃນໜ້າທຳອິດຂອງຜົນການຊອກຫານັ້ນເອງ.

ໂຊກດີທີ່ໃນ Joomla! ນັ້ນ ເຮົາສາມາດປັບແຕ່ງຄ່າຕ່າງ ໆ ເພື່ອຜົນທາງ SEO ໄດ້ດີໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕິດຕັ້ງສ່ວນເສີມເພີ່ມເລີຍ (ແຕ່ສ່ວນເສີມບາງຢ່າງກໍ່ຊ່ວຍໄດ້ເຊັ່ນກັນ). ຂັ້ນຕອນໃນການປັບແຕ່ງເວັບໄຊໃຫ້ມີຜົນທາງ SEO ສູງ ໆ ນັ້ນ ຈະມີຕັ້ງແຕ່ການໃຊ້ Meta keyword, meta description ໄປຈົນເຖິງການໃຊ້ alias ທີ່ເໝາະສົມ ແລະໃນບົດນີ້ຈະນຳສະເໜີວິທີການປັບແຕ່ງ SEO ໃຫ້ເວັບໄຊຈູມລ່າຂອງທ່ານໃນສ່ວນຂອງ On-page factor (ສ່ວນທີ່ກ່ຽວກັບໜ້າເວັບ) ແລະໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນສ່ວນຂອງ Off-page factor (ສ່ວນທີ່ຢູ່ນອກໜ້າເວັບ) ອີກນຳ.

ໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ໜ້າທຳອິດຂອງ Administrator ແລະໄປທີ່ຫົວຂໍ້ Global Configuration ກ່ອນ.

ໜ້າ Global Configuration ນີ້ ເບິ່ງທີ່ແຖບ Site ຈະມີ ໒ ສ່ວນທີ່ຕ້ອງປັບແຕ່ງເພື່ອ SEO ກໍ່ຄືໃນສ່ວນຂອງ Medadata Settings ແລະ SEO Settings.

Metadata

ສ່ວນນີ້ຈະບໍ່ປະກົດໃນໜ້າເວັບ ແຕ່ຈະປະກົດໃນ Source ຂອງໜ້າເວັບນັ້ນ ໆ ເປັນສ່ວນທີ່ຈະຖືກເກັບໄປໃຊ້ໃນຜົນການຊອກຫາຂອງເວັບ Search Engine ຕ່າງ ໆ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຕ້ອງໃສ່ໃຫ້ສອດຄ້ອງກັບເນື້ອຫາພາຍໃນເວັບໄຊຂອງເຮົາ ເຊັ່ນຫາກເຮົາສ້າງເວັບກ່ຽວກັບກິລາເຕະບານ ກໍ່ຄວນໃສ່ Global Site Meta Description ເປັນຄຳອະທິບາຍກ່ຽວກັບເນື້ອຫາໃນເວັບວ່າເວົ້າເຖິງຫົວຂໍ້ກິລາ. ໃນຊ່ອງ Global Site Meta Keywords ນັ້ນໃຫ້ໃສ່ເປັນຄຳ ຫຼື keyword ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເນື້ອຫາພາຍໃນເວັບ ເຊັ່ນສ້າງເວັບກ່ຽວກັບກິລາເຕະບານ ກໍ່ອາດຈະໃສ່ເປັນຊື່ກິລາ, ຊື່ສະໂມສອນ, ຊື່ນັກເຕະບາງຄົນ ຫຼືຊື່ຂອງລີກຕ່າງ ໆ ເປັນຕົ້ນ.

ການໃຊ້ Meta Description ແລະ Meta Keyword ນັ້ນ ບໍ່ຄວນໃຊ້ຟຸມເຟືອຍ ບໍ່ຄວນໃຊ້ຫຼາຍເກີນໄປ ເພາະຈະເກີດຜົນເສຍເນື່ອງຈາກຖືກເວັບ Search Engine ຄິດວ່າເປັນເວັບທີ່ມີລັກສະນະ spam.

SEO Settings

ເປັນສ່ວນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ເພາະກ່ຽວກັບ URL ຂອງເວັບໄຊ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຫາກວ່າບໍ່ໄດ້ເປີດໃຊ້ລະບົບ Search Engine Friendly URLs ນັ້ນ URL ພາຍໃນເວັບຈະມີລັກສະນະເປັນ:

http://domain.tld/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=27

ເຊິ່ງເປັນ URL ທີ່ຍາວ ແລະຈື່ໄດ້ຍາກ ບໍ່ເໝາະສຳລັບທັງຄົນ ແລະ robot ແຕ່ເມື່ອເປີດໃຊ້ລະບົບ SEF URLs ແລ້ວ ກໍ່ຈະໄດ້ URL ທີ່ເປັນ:

http://domain.tld/joomla-overview

ເປັນ URL ທີ່ສັ້ນ ຈື່ໄດ້ງ່າຍ ແລະເໝາະສຳລັບທັງຄົນ ແລະ robot ເຊິ່ງຈະເຂົ້າມາເກັບຂໍ້ມູນເພື່ອໃຊ້ເປັນຜົນການຊອກຫາໃນເວັບ Search Engine ອີກນຳ.

ການເປີດໃຊ້ລະບົບ SEF URLs ແມ່ນໃຫ້ຄລິກ Yes ໃນຫົວຂໍ້ Search Engine Friendly URLs ແລະ Use Apache mod_rewrite ກ່ອນ.

ເມື່ອເປີດໃຊ້ລະບົບ SEF URLs ແລ້ວ ຢ່າລືມປ່ຽນຊື່ໄຟລ໌ htaccess.txt ໃຫ້ເປັນ .htaccess ບໍ່ດັ່ງນັ້ນລະບົບ SEF URLs ຈະບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ເຕັມທຸກສ່ວນ.

ນອກຈາກປັບແຕ່ງລະບົບ SEO ໂດຍລວມໃຫ້ກັບເວັບໄຊແລ້ວ ຍັງສາມາດປັບ SEO ໃຫ້ເໝາະສົມກັບໜ້າໃດໜ້າໜຶ່ງໄດ້ອີກ. ໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ບົດຄວາມໃດໜຶ່ງກ່ອນ ຈະເປັນບົດຄວາມໃດກໍ່ໄດ້ ແລ້ວສັງເກດທາງຂວາມື ຈະພົບວ່າ ມີ Metadata Information ຢູ່ນຳ. ໃນ Metadata Information ນີ້ ເຮົາສາມາດລະບຸ Description ແລະ Keywords ຂອງບົດຄວາມນັ້ນ ໆ ໄດ້ອີກນຳ ເຊັ່ນວ່າບົດຄວາມນັ້ນມີເນື້ອຫາກ່ຽວກັບຫຍັງ ກໍ່ຂຽນສັ້ນ ໆ ໃນສ່ວນຂອງ Description ແລະໃສ່ຄຳ ຫຼື keywords ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນສ່ວນຂອງ Keywords ເພື່ອໃຫ້ Search Engine ຮູ້ວ່າໜ້າເວັບນັ້ນ ໆ ຂອງເຮົາ ເວົ້າເລື່ອງຫຍັງ ແລະມີຄຳໃດແດ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ເມື່ອເຮັດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວກໍ່ຈັດການ Save ໄວ້.

ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງເກືອບທັງຫມົດນັ້ນ ເປັນພຽງ On-page factor ບາງສ່ວນເທົ່ານັ້ນ ຈະມີລາຍລະອຽດປີກຍ່ອຍອີກສາລະພັດ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າເວັບຂອງເຮົາຕິດອັນດັບຕົ້ນ ໆ ຂອງຜົນການຊອກຫາ. ຕໍ່ໄປນີ້ຈະກ່າວອະທິບາຍກ່ຽວກັບ Off-page factor ພໍສັງເຂບເພື່ອໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ ແລະໃຊ້ປະກອບກັບ On-page factor ໄດ້.

ສຳຫຼັບ Off-page factor ນັ້ນ ຄືປັດໃຈທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນໜ້າເວັບ ກໍ່ຄື ບໍ່ໄດ້ກ່ຽວກັບວ່າເຮົາຈະປັບແຕ່ງ URL ຫຼື Keyword ຫຼື Description ແນວໃດ ແຕ່ກ່ຽວກັບປັດໃຈພາຍນອກເຊັ່ນ Link ທີ່ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າມາຫາໜ້າໃດໜຶ່ງພາຍໃນເວັບໄຊຂອງເຮົາ ຕະຫຼອດຈົນເຖິງ Archor text ເປັນຕົ້ນ ເຊິ່ງເທັກນິກເຫຼົ່ານີ້ມີສ່ວນຫຼາຍໃນການເຮັດໃຫ້ເວັບໄຊຂອງເຮົາໄດ້ຢູ່ອັນດັບຕົ້ນ ໆ ຂອງຜົນການຊອກຫາ. ການ Submit ເວັບໄຊເຮົາເຂົ້າ Web Directory ຕ່າງ ໆ ຫຼືການ Submit Social Bookmarking Service ກໍ່ມີສ່ວນຫຼາຍ ເຊິ່ງວິທີການຕ່າງ ໆ ໂດຍລະອຽດນັ້ນ ສາມາດຊອກຫາໄດ້ໃນ Google.

 

JoomlaLao.com | ກ່ຽວກັບຈູມລ່າລາວ.ຄອມ

JoomlaLao.com ເປັນເວັບທີ່ຂຽນອຸທິດຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ຄົນທີ່ສົນໃຈ ທີ່ຈະຮຽນໃຊ້ Joomla! CMS ໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ການໃຊ້ງານເບື້ອງຕົ້ນ ລະດັບກາງ ແລະຂັ້ນສູງຂອງ Joomla! ເນື້ອຫາ ແລະຮູບພາບ ໃດ ໆ ໃນເວັບໄຊແຫ່ງນີ້ ສະຫງວນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນຳໄປໃຊ້ໃນບ່ອນອື່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.