Login... ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

PunlaoHosting.com

PunlaoHosting.com

Link | ແນະນຳໃຫ້ໝູ່

ແນະນຳເວັບນີ້ຕໍ່ໃຫ້ໝູ່ ງ່າຍ ໆ ພຽງນຳ banner ຂະໜາດ 96x30 ນີ້ໄປຕິດໃນເວັບ ຫຼື profile ທີ່ທ່ານມີ

JoomlaLao.com

Who's Online | ມີໃຜແດ່

We have 8 guests online

JoomlaLao.com ໃນປີ 2011

ຫຼັງຈາກທີ່ເປີດເວັບໄຊ JoomlaLao.com ມາເກືອບສາມປີ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2008 ຈົນຕອນນີ້... ອ່ານຕໍ່

Recommended | ບົດຄວາມແນະນຳ

 ການຕິດຕັ້ງ Joomla! CMS ຮຽນວິທີຕິດຕັ້ງ Joomla! ຂັ້ນພື້ນຖານ. ອ່ານຕໍ່
ຍິນດີຕ້ອນຮັບ Print E-mail
Written by au8ust   
Sunday, 31 August 2008 21:07

ເປັນເວລາດົນແລ້ວທີ່ JoomlaLao.com ຖືກຳເນີດຂຶ້ນມາ ແຕ່ກັບບໍ່ໄດ້ມີຫຍັງຫຼາຍໄປກວ່າຊື່ເວັບ ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອມີເລີກງາມຍາມດີ ກໍ່ຈັດການຟອມເວັບໄຊຂຶ້ນມາໃໝ່ ຕິດຕັ້ງໃໝ່ໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ ແລະເລີ່ມຂຽນບົດຄວາມກ່ຽວກັບ Joomla! ຈົບຄົບດັ່ງທີ່ເຫັນນີ້ ໃຊ້ເວລາ ໗ ມື້ຕິດຕໍ່ກັນ.

ກໍ່ຫວັງວ່າ ເວັບໄຊແຫ່ງນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນການສຶກສາການສ້າງເວັບໄຊ ໂດຍໃຊ້ Joomla! ອັນເປັນ CMS ຍອດນິຍົມໃນຂະນະນີ້.

ພາຍໃນເວັບ ຈະແບ່ງການສອນອອກເປັນສາມສ່ວນຕາມລຳດັບຄວາມຍາກງ່າຍຄື ເບື້ອງຕົ້ນ, ລະດັບກາງ ແລະຂັ້ນສູງ ເຊິ່ງທ່ານຜູ້ອ່ານກໍ່ສາມາດເລືອກສຶກສາໄດ້ຕາມຄວາມສົນໃຈໄດ້ເລີຍ. ຫາກມີບັນຫາໃດທີ່ຕ້ອງການສອບຖາມ ກໍ່ສາມາດຂຽນໄດ້ໃນທ້າຍບົດຄວາມນັ້ນ ໆ ໃນສ່ວນຂອງການສະແດງຄຳຄິດເຫັນ ຫຼືຈະຂຽນລົງໃນເວັບບອດກໍ່ໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.

 
Joomla! 1.5.26 ອອກແລ້ວ Print E-mail
Written by au8ust   
Thursday, 29 March 2012 12:16

ສຳລັບ Joomla! ໃນສາຍ 1.5.x ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີຫຍັງອັບເດດມາດົນ ມື້ນີ້ກໍອອກອັບເດດມາແລ້ວ ກໍເປັນອັບເດດກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ສຳລັບໃຜທີ່ຍັງໃຊ້ 1.5.25 ຫຼືຕ່ຳກວ່ານັ້ນ ໃຫ້ອັບເກຣດໂດຍໄວ ເພື່ອປ້ອງກັນບັນຫາຄວາມປອດໄພ

ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດອັບເດດໄດ້ຈາກ http://joomlacode.org/gf/download/frsrelease/16891/73387/Joomla_1.5.25_to_1.5.26-Stable-Patch_Package.zip

 

JoomlaLao.com | ກ່ຽວກັບຈູມລ່າລາວ.ຄອມ

JoomlaLao.com ເປັນເວັບທີ່ຂຽນອຸທິດຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ຄົນທີ່ສົນໃຈ ທີ່ຈະຮຽນໃຊ້ Joomla! CMS ໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ການໃຊ້ງານເບື້ອງຕົ້ນ ລະດັບກາງ ແລະຂັ້ນສູງຂອງ Joomla! ເນື້ອຫາ ແລະຮູບພາບ ໃດ ໆ ໃນເວັບໄຊແຫ່ງນີ້ ສະຫງວນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນຳໄປໃຊ້ໃນບ່ອນອື່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.
bandar judi bola